Anna Cano, Consultora en comunicació, Social media strategist i Content curator

Serveis

T’ajudo a comunicar el teu projecte

La comunicació és un procés viu, d’interacció fluïda, a través del qual les marques (persones, empreses i / o institucions) connecten amb els seus públics i són percebuts per ells. Si necessites ajuda al teu procés comunicatiu, podem parlar.

Pla de Comunicació 3.0 per a PIME’s i autònoms

Si ets una petita empresa o autònom i necessites un Pla de Comunicació 3.0, que incorpori també els Mitjans Socials, m’encantarà ajudar-te a dissenyar-lo, tant a nivell estratègic, com tàctic.  Contàcta’m  i ho comentem.

Creació de continguts

Els mitjans socials han canviat la forma de comunicar-nos. La generació de continguts per ser publicats és  indispensable. El contingut t’ajuda a millorar el teu posicionamient.  ¿No saps sobre què escriure, què publicar? Es la meva especialitat.  ¿Parlem?

Formació personalitzada

Si necessites formació personalitzada per entendre l’entorn a internet, descobrir secrets i dreceres per tirar endavant la teva estratègia de comunicació en l’era de les xarxes socials, m’ofereixo a ser la teva guia.


Projectes en curs