blog turismo rural

El bloc i les xarxes socials, tasques pendents dels propietaris de turisme rural

El passat 16 de gener, a l’Hotel Alimara, de Barcelona, es va presentar el primer Observatori del Turisme Rural a Espanya. El OTR és una iniciativa conjunta d’Escapadarural.com, la EUHT CETT-UB i l’empresa Netquest.
L’objectiu de l’Observatori del Turisme Rural és generar coneixement i aportar informació de valor sobre el sector del turisme rural a
Espanya, tant en el seu àmbit de l’oferta (“propietaris”) com en el de la demanda (“viatgers”).
El primer estudi s’ha realitzat a 10.000 viatgers de turisme rural i 2.000 propietaris d’establiments de turisme rural. Per les dimensions de la mostra i pel seu caràcter científic acadèmic, l’estudi no té precedents en el sector.
El compromís del OTR és el de realitzar estudis d’una periodicitat biennal, de forma continuada, i donar-los a conèixer a través de la seva nova web, que està allotjada al portal d’Escapadarural.com,
Els objectius de la primera anàlisi realitzada són, d’una banda, conèixer les tendències de consum en turisme rural i detectar el grau de penetració de les eines online en les diferents fases que aborda aquest tipus de viatger (abans, durant i després de la seva estada). D’altra banda, des del punt de vista dels propietaris s’ha intentat identificar la situació general del sector i esbrinar el grau de penetració de les eines online per promocionar el turisme rural.
Entre les principals conclusions presentades, l’estudi revela que les relacions personals i el contacte amb la naturalesa són les principals motivacions del turista rural. D’altra banda, la recerca indica que Catalunya i País Basc es posicionen com les comunitats autònomes amb viatgers més previsores a l’hora de reserva, sent la mateixa realitzada entre 3/4 setmanes d’antelació habitualment.
Respecte al grau de coneixement de les eines online per part dels propietaris, el gràfic a continuació destaca els següents punts:

 

blog turismo rural

 

La gestió web és, amb un 78,3%, l’eina més coneguda.
La gestió de les opinions en internet és també una altra de les qüestions que millor coneixen (54,1%).
L’índex de coneixement de Xarxes Socials amb ús professional (49,6%), posicionament en cercadors (42,2%) i publicitat en Google (38,1%) cau fins a arribar a xifres inferiors a la meitat dels enquestats.
La gestió del blog, amb només un 27,1% es posiciona com l’eina més desconeguda.
Conclusions grau de coneixement de les eines online:

La gestió de la pròpia web i de les crítiques són per als propietaris aspectes fonamentals per al seu negoci.
El posicionament en cercadors i la publicitat en Google són tasques en general derivades a les portals especialitzats. El temps que exigeix als propietaris el propi negoci deixa poc marge per a l’autoaprenentatge, la qual cosa explicaria el baix percentatge.
Destaca que la gestió del blog aparegui com l’opció menys coneguda pels propietaris i és a causa que no ho consideren prioritari. L’alimentació constant de continguts suposa una de les majors dificultats, de nou per la falta de temps.
La gestió del blog i l’ús de xarxes socials podria millorar, amb formació oportuna i estalviant temps als propietaris, perquè són eines úniques per donar a conèixer l’univers local de cada casa rural.
Destaquem aquest últim punt com molt important a l’hora de diferenciar-se de la resta de cases de turisme rural, ja que el blog i la presència en xarxes socials són els canals primordials per a la creació i difusió de contingut propi.
Al mateix temps, la creació de contingut propi és una forma indiscutible de millorar el posicionament en els cercadors. És per tant, molt recomanable que els propietaris disposin de blog propi on comunicar les seves novetats i les del seu entorn, els seus serveis, paquets i ofertes diferencials. Tota aquesta informació deu al seu torn amplificar-se a través de les xarxes socials, com a punt de contacte amb els usuaris, clients i potencials clients.

blog turismo rural

El blog y las redes sociales, tareas pendientes de los propietarios de turismo rural

El pasado 16 de enero, en el Hotel Alimara, de Barcelona, se presentó el primer Observatorio del Turismo Rural en España. El OTR es una iniciativa conjunta de EscapadaRural.com, la EUHT CETT-UB y la empresa Netquest.

El objetivo del Observatorio del Turismo Rural es generar conocimiento y aportar información de valor sobre el sector del turismo rural en
España, tanto en su ámbito de la oferta (“propietarios”) como en el de la demanda (“viajeros”).

El primer estudio se ha realizado a 10.000 viajeros de turismo rural y 2.000 propietarios de establecimientos de turismo rural. Por las dimensiones de la muestra y por su carácter científico académico, el estudio no tiene precedentes en el sector.

El compromiso del OTR es el de realizar estudios de una periodicidad bienal, de forma continuada, y darlos a conocer a través de su nueva web, que está alojada en el portal de EscapadaRural.com,

Los objetivos del primer análisis realizado son, por un lado, conocer las tendencias de consumo en turismo rural y detectar el grado de penetración de las herramientas online en las diferentes fases que aborda este tipo de viajero (antes, durante y después de su estancia). Por otro lado, desde el punto de vista de los propietarios se ha intentado identificar la situación general del sector y averiguar el grado de penetración de las herramientas online para promocionar el turismo rural.

Entre las principales conclusiones presentadas, el estudio revela que las relaciones personales y el contacto con la naturaleza son las principales motivaciones del turista rural. Por otro lado, la investigación indica que Cataluña y País Vasco se posicionan como las comunidades autónomas con viajeros más previsores a la hora de reserva, siendo la misma realizada entre 3/4 semanas de antelación habitualmente.

Respecto al grado de conocimiento de las herramientas online por parte de los propietarios, el gráfico a continuación destaca los siguientes puntos:

 

blog turismo rural

 

La gestión web es, con un 78,3%, la herramienta más conocida.
La gestión de las opiniones en internet es también otra de las cuestiones que mejor conocen (54,1%).
El índice de conocimiento de Redes Sociales con uso profesional (49,6%), posicionamiento en buscadores (42,2%) y publicidad en Google (38,1%) cae hasta llegar a cifras inferiores a la mitad de los encuestados.
La gestión del blog, con sólo un 27,1% se posiciona como la herramienta más desconocida.
Conclusiones grado de conocimiento de las herramientas online:

La gestión de la propia web y de las críticas son para los propietarios aspectos fundamentales para su negocio.
El posicionamiento en buscadores y la publicidad en Google son tareas por lo general derivadas a las portales especializados. El tiempo que exige a los propietarios el propio negocio deja poco margen para el autoaprendizaje, lo que explicaría el bajo porcentaje.
Destaca que la gestión del blog aparezca como la opción menos conocida por los propietarios y es debido a que no lo consideran prioritario. La alimentación constante de contenidos supone una de las mayores dificultades, de nuevo por la falta de tiempo.
La gestión del blog y el uso de redes sociales podría mejorar, con formación oportuna y ahorrando tiempo a los propietarios, porque son herramientas únicas para dar a conocer el universo local de cada casa rural.
Destacamos este último punto como muy importante a la hora de diferenciarse del resto de casas de turismo rural, puesto que el blog y la presencia en redes sociales son los canales primordiales para la creación y difusión de contenido propio.
Al mismo tiempo, la creación de contenido propio es una forma indiscutible de mejorar el posicionamiento en los buscadores. Es por tanto, muy recomendable que los propietarios dispongan de blog propio donde comunicar sus novedades y las de su entorno, sus servicios, paquetes y ofertas diferenciales. Toda esta información debe a su vez amplificarse a través de las redes sociales, como punto de contacto con los usuarios, clientes y potenciales clientes.

Como migrar un perfil a fanpage y fusionar las 2 páginas de empresa resultantes a Facebook

Me encuentro a menudo con clientes que tienen un problema a Facebook, puesto que tienen un perfil de persona y una página de empresa creados para la misma finalidad. Hoy os explicaré como podéis migrar de perfil personal a página de empresa y, en caso de que tengáis 2 páginas de empresa o fanpages, como fusionarlas.
Os recuerdo, una vez más, que los perfiles sólo son por las personas y las fanpage o páginas, por empresas, según las reglas del juego que marca Facebook. Si tenéis un perfil para vuestra empresa, os la podéis encontrar cerrada un día de estos.

Si tenéis creadas 2 páginas de empresa con nombres similares, las podéis fusionar y sumar fans.
Lo haremos así:

MIGRACIÓN DE PERFIL A FANPAGE
1.- Primero migrarem el perfil en página desde esta dirección y vais siguiendo los pasos que Facebook pide.

migrar perfil facebook a fanpage

Cuando se hace la migración, los amigos pasan a ser fans de manera progresiva, no es inmediato. Tenemos que tener paciencia.

De todas maneras, el que sí se tiene que considerar es el que Facebook advierte:

-Se mantiene la foto del perfil y los amigos se convierten en fans.

-Se convierte el nombre del usuario de vuestra cuenta en el nombre de usuario de la nueva página, por lo tanto, aseguraos que es el que queréis y si no, lo cambiáis a https://www.facebook.com/settings. Es importante que el nombre sea lo más similar al de la página ya existente, para que después, cuando se hace la fusión, Facebook lo identifique, puesto que Facebook sólo fusiona páginas con nombres muy similares.

-Ninguno otro contenido del perfil se transfiere a la nueva página, por lo tanto, si lo queréis, Facebook recomienda que lo guardáis antes de hacer la migración. Podéis hacerlo siguiendo las indicaciones de descarga de datos que Facebook da. No obstante, personalmente no lo recomiendo, porque el formato es poco estético, y casi nadie utiliza después esta información.

-El que sí es muy importante es que utilizáis un perfil donde seáis administradores de las 2 páginas. Después, para hacer la fusión de páginas, Facebook sólo os lo dejará hacer si sois administradores de las 2, por lo tanto, si no tenéis un perfil desde el cual administráis las 2 páginas, lo tenéis que hacer antes:

Vais a Editar página – Gestionar Administadores

y añadís el mail del nuevo administrador (Atención: es el mail que utilizáis a Facebook)

Bien, una vez ya está hecha la migración, procederemos a hacer la fusión.

FUSIÓN DE PÁGINAS
2.- Fusionar dos páginas a Facebook
Facebook permite fusionar dos páginas siempre que representen el mismo y tengan nombres similares.
Estos son los pasos a seguir:
1.- Comprobáis que estáis utilizando Facebook como usuario y no como página.
2- Vais a la fanpage con más fans o Me gusta
3.- A la parte superior de la página, hacéis clic a Editar la página
4.- Seleccionáis Editar la configuración
5.- Seleccionáis Fusionar páginas y hacéis clic a Fusionar las páginas duplicadas
Atención: si las fanpages no tienen nombres similares no os saldrá la opción Fusionar pàginas. Si trabajáis a Facebook en catalán os saldrá Merge pages
6. Completáis el formulario y hacéis clic a enviar
Un golpe hecho esto todos los fans se sumarán y se quedarán en la página con más fans o Me gusta. La página con menos fans y los contenidos desaparecen. Por si os perdéis, si estáis en una página y seleccionáis otra, Facebook guarda la página donde sueldo y la otra es la que desaparece con la fusión. Los fans se irán agregando poco a poco, el proceso puede tardar 2 o 3 días.

Beach Twitter

Ahir vaig tenir el plaer de compartir la xerrada Beach & Twitter, que es va celebrar al Lovework del Tecnocampus

L’acte va estar dinamitzat per Josep-Lluís de Gabriel, fundador de Bitlonia.com i va comptar amb la col·laboració de Montse Cruz, International Projects de CETEMMSA i amb la de Meritxell Morera, fundadora de Sabàtica.
L’objectiu dels Beach & Twitter és apropar la plataforma social als seus actuals usuaris i a aquells que encara no ho són. En aquesta trobada es va focalitzar sobre Twitter, les seves utilitats i tipus d’usuaris, a nivell individual i d’empresa. Es va posar una atenció especial sobre els riscos que comporten aquests tipus de plataformes.
Va ser molt interessant, especialment perquè va haver-hi una representació bastant ecuànim de la societat: emprenedors, periodistes, empresaris, professionals de la comunicació 2.0, treballadors de multinacionals, de pimes, joves, estudiants i agnòstics de les xarxes socials.
Dels molts comentaris que es van fer, voldria destacar que existeix una diferència no generacional entre els que tenen assumit que internet i les xarxes socials han vingut per a quedar-se i són una extensió més de les nostres vides offline, (grup format pels nadius i immigrants digitals) i els que opinen que s’està originant un risc greu de des-socialització, de desconnexió amb la realitat (entenent que la realitat és només física, afirmació que no comparteixo) i de possibilitat d’addició insana i potencialment patològica.
Crec que els darrers 50 anys han tingut tanta innovació tecnològica que és més difícil assimilar-la, parlant en termes genèrics, quan més edat es té. Així, els més joves, els que han nascut amb internet i amb les xarxes, ho troben natural i no s’imaginen la vida sense aquestes plataformes i utilitats, a l’hora de comunicar-se, d’estudiar, d’organitzar-se, etc. Però aquesta seria una afirmació fàcil i no ben contrastada. En funció de la professió que es tingui o dels interessos o necessitats personals, és pràcticament “obligatori” estar al dia en les noves formes de comunicació, promoció i venda de productes i serveis, per no “desconnectar” dels clients i potencials usuaris/compradors.
Internet i les xarxes socials han vingut per quedar-se, ja estan integrats en el dia a dia de milions de persones i evolucionen amb nosaltres, s’han d’entendre com a tal i gestionar-se com tantes altres eines.
Alguns dels nostres avis i besavis, que van conèixer els inicis de la TV, també van considerar al seu dia que la “caixa tonta” robava temps de conversa i de socialització i van alertar dels perills d’una possible addicció. Qualsevol nova tecnologia de comunicació pot ser qüestionada i criticada, es molt sà fer-ho, però si mirem enrere, observarem que totes elles (premsa, ràdio, TV, internet…) estan ja perfectament integrades en funció de les necessitats de l’usuari, aquesta és la clau. És l’individu, en la seva utilització del mitjà el que pot fer un ús sense objectius que pot ser considerat pels experts com a “excessiu” i perillós per al seu equilibri, El que és insà, addicitu i des-socialitzador es pot donar en totes i cadascuna d’elles o és que algú que dedica 4 o 5 hores diàries a la contemplació de la TV (si no és crític televisiu) no està fent un ús addictiu i excessiu?

Beach & Twitter

El acto estuvo dinamizado por Josep-Lluís de Gabriel, fundador de Bitlonia.com y contó con la colaboración de Montse Cruz, International Projects de CETEMMSA y con la de Meritxell Morera, fundadora de Sabática.

El objetivo de los Beach & Twitter es acercar la plataforma social a sus actuales usuarios y a aquellos que encara no lo son. En este encuentro se focalizó sobre Twitter, sus utilidades y tipos de usuarios, a nivel individual y de empresa. Se puso una atención especial sobre los riesgos que comportan estos tipos de plataformas.
Fue muy interesante, especialmente porque hubo una representación bastante ecuànim de la sociedad: emprendedores, periodistas, empresarios, profesionales de la comunicación 2.0, trabajadores de multinacionales, de pymes, jóvenes, estudiantes y agnósticos de las redes sociales.

De los muchos comentarios que se hicieron, querría destacar que existe una diferencia no generacional entre los que tienen asumido que internet y las redes sociales han venido para quedarse y son una extensión más de nuestras vidas offline, (grupo formado por los nativos e inmigrantes digitales) y los que opinan que se está originando un riesgo grave de des-socialización, de desconexión con la realidad (entendiendo que la realidad es sólo física, afirmación que no comparto) y de posibilidad de adición insana y potencialmente patológica.

Creo que los últimos 50 años han tenido tanta innovación tecnológica que es más difícil asimilarla, hablando en términos genéricos, cuando más edad se tiene. Así, los más jóvenes, los que han nacido con internet y con las redes, lo encuentran natural y no se imaginan la vida sin estas plataformas y utilidades, a la hora de comunicarse, de estudiar, de organizarse, etc. Pero esta sería una afirmación fácil y no muy contrastada. En función de la profesión que se tenga o de los intereses o necesidades personales, es prácticamente “obligatorio” estar al día en las nuevas formas de comunicación, promoción y venta de productos y servicios, para no “desconectar” de los clientes y potenciales usuarios/compradores.

Internet y las redes sociales han venido para quedarse, ya están integrados en el día a día de millones de personas y evolucionan con nosotros, se tienen que entender como tal y gestionarse cómo tantas otras herramientas.

Algunos de nuestros abuelos y bisabuelos, que conocieron los inicios de la TV, también consideraron a su día que la “caja tonta” robaba tiempo de conversación y de socialización y alertaron de los peligros de una posible adicción. Cualquier nueva tecnología de comunicación puede ser cuestionada y criticada, se mucho sà hacerlo, pero si miramos atrás, observaremos que todas ellas (prensa, radio, TV, internet…) están ya perfectamente integradas en función de las necesidades del usuario, esta es la clave. Es el individuo, en su utilización del medio el que puede hacer un uso sin objetivos que puede ser considerado por los expertos como “excesivo” y peligroso para su equilibrio, El que es insano, addicitu y des-socialitzador se puede dar en todas y cada una de ellas o es que alguien que dedica 4 o 5 horas diarias a la contemplación de la TV (si no es crítico televisivo) no está haciendo un uso adictivo y excesivo?

¿Qué son las redes sociales?

redes sociales turismo rural

Las redes sociales no son la panacea, no son la salida fácil en esta crisis para vender online mi producto o servicio, las redes sociales son un espacio real y a la vez virtual donde establecer conversas, donde escuchar el que dice mi mercado, mi público objetivo. Es muy importante que esto nos quede claro…Si pensamos que abriendo una página de Facebook y un canal a twitter podemos auto-alabarnos , enviar ofertas de nuestro producto y conseguir ventas rápidas, es que no hemos entendido el que son las redes. Ahora bien, si el que queremos es explicar más cosas sobre nuestra marca o producto o servicio, si el que queremos es “conectar”, en el doble sentido de la palabra, con nuestro público potencial, para entenderlo mejor, para conocer en profundidad sus necesidades, su opinión, sus intereses y tener feedback de sí el que estamos haciendo se los gusta o no, entonces las redes sociales son el espacio adecuado para enviar este mensaje, para hacer este tipo de comunicación, mucho más interpersonal, mucho más de relación, que la típica comunicación corporativa de aquí estoy y soy el mejor.

Las redes son, de alguna manera, un ejercicio de humildad, de acercamiento, de empatía con mi público, donde me desnudo como marca y sólo escucho y ofrezco aquello que me diferencia, que me caracteriza, el más auténtico de mí (como marca, producto o servicio). Un golpe el público o cliente potencial capta esta intención, se abre y comunica. No olvidamos que comunicar no es un acto unidireccional, sino todo el contrario, yo emito un mensaje y sólo he triunfado si el receptor ha cogido e interiorizado el mensaje y, si, además, emite un feedback o respuesta, ya tendré más información para mejorar mi producto, para evolucionar en beneficio de mis clientes, para construir marca, que en definitiva, tendría que ser el objetivo de toda empresa, organización o institución. Por lo tanto, en última instancia, las redes sociales ayudan a vender, pero a través de la relación, la constancia, la profesionalidad y la aportación de valor a mi público objetivo.

migrar perfil facebook a fanpage

Com migrar un perfil a fanpage i fusionar les 2 pàgines d’empresa resultants a Facebook

Em trobo sovint amb clients que tenen un problema a Facebook, ja que tenen un perfil de persona i una pàgina d’empresa creats per a la mateixa finalitat. Avui us explicaré com podeu migrar de perfil personal a pàgina d’empresa i, en cas que tingueu 2 pàgines d’empresa o fanpages, com fusionar-les.

Us recordo, una vegada més, que els perfils només són per les persones i les fanpage o pàgines, per empreses, segons les regles del joc que marca Facebook. Si teniu un perfil per a la vostra empresa, us la podeu trobar tancada un dia d’aquests.

Si teniu creades 2 pàgines d’empresa amb noms similars, les podeu fusionar i sumar fans.

Ho farem així:

MIGRACIÓ DE PERFIL A FANPAGE

1.- Primer migrarem el perfil a pàgina des d’aquesta adreça i aneu seguint els pasos que Facebook demana.

migrar perfil facebook a fanpage

Quan es fa la migració, els amics passen a ser fans de manera progressiva, no és immediat. Hem de tenir paciència.

De tota manera, el que sí s’ha de considerar és el que Facebook adverteix:

-Es manté la foto del perfil i els amics es converteixen en fans.

-Es converteix el nom de l’usuari del vostre compte en el nom d’usuari de la nova pàgina, per tant, assegureu-vos que és el que voleu i si no, el canvieu a https://www.facebook.com/settings. És important que el nom sigui el més similar al de la pàgina ja existent, per tal que després, quan es fa la fusió, Facebook l’identifiqui, ja que Facebook només fusiona pàgines amb noms molt similars.

-Cap altre contingut del perfil es transfereix a la nova pàgina, per tant, si ho voleu, Facebook recomana que ho guardeu abans de fer la migració. Podeu fer-ho seguint les indicacions de descàrrega de dades que Facebook dóna. No obstant, personalment no ho recomano, perquè el format és poc estètic, i quasi ningú utilitza després aquesta informació.
-El que sí és molt important és que utilitzeu un perfil on sigueu administradors de les 2 pàgines. Després, per fer la fusió de pàgines, Facebook només us ho deixarà fer si sou administradors de les 2, per tant, si no teniu un perfil des del qual administreu les 2 pàgines, ho heu de fer abans:

Aneu a Editar página – Gestionar Administadores

i afegiu el mail del nou administrador (Atenció: és el mail que utilitzeu a Facebook)

Be, un cop ja està feta la migració, procedirem a fer la fusió.

FUSIÓ DE PÀGINES

2.- Fusionar dues pàgines a Facebook

Facebook permet fusionar dues pàgines sempre que representin el mateix i tinguin noms similars.

Aquests són els passos a seguir:

1.- Comproveu que esteu utilitzant Facebook com a usuari i no com a pàgina.

2- Aneu a la fanpage amb més fans o M’agrada

3.- A la part superior de la pàgina, feu clic a Editar la pàgina

4.- Seleccioneu Editar la configuración

5.- Seleccioneu Fusionar páginas i feu clic a Fusionar las páginas duplicadas

Atenció: si les fanpages no tenen noms similars no us sortirà l’opció Fusionar pàginas. Si treballeu a Facebook en català us sortirà Merge pages

6. Completeu el formulari i feu clic a enviar

Un cop fet això tots els fans es sumaran i es quedaran a la pàgina amb més fans o M’agrada. La pàgina amb menys fans i els continguts desapareixen. Per si us perdeu, si esteu a una pàgina i seleccioneu una altra, Facebook guarda la pàgina on sou i l’altra és la que desapareix amb la fusió. Els fans s’aniran agregant poc a poc, el procés pot trigar 2 o 3 dies.

Què són les xarxes socials??

redes sociales turismo rural

Les xarxes socials no són la panacea, no són la sortida fàcil en aquesta crisi per vendre online el meu producte o servei, les xarxes socials són un espai real i alhora virtual on establir converses, on escoltar el que diu el meu mercat, el meu públic objectiu. És molt important que això ens quedi clar…Si pensem que obrint una pàgina de Facebook i un canal a twitter podem auto-lloar-nos , enviar ofertes del nostre producte i aconseguir vendes ràpides, és que no hem entès el que són les xarxes. Ara bé, si el que volem és explicar més coses sobre la nostra marca o producte o servei, si el que volem és “connectar”, en el doble sentit de la paraula, amb el nostre públic potencial, per entendre’l millor, per conèixer en profunditat les seves necessitats, la seva opinió, els seus interessos i tenir feedback de si el que estem fent els hi agrada o no, aleshores les xarxes socials són l’espai adequat per enviar aquest missatge, per fer aquest tipus de comunicació, molt més interpersonal, molt més de relació, que la típica comunicació corporativa d’aquí estic i sóc el millor.

Les xarxes són, d’alguna manera, un exercici d’humilitat, d’apropament, d’empatia amb el meu públic, on em despullo com a marca i només escolto i ofereixo allò que em diferencia, que em caracteritza, el més autèntic de mi (com a marca, producte o servei). Un cop el públic o client potencial capta aquesta intenció, s’obre i comunica. No oblidem que comunicar no és un acte unidireccional, sinó tot el contrari, jo emeto un missatge i només he triomfat si el receptor ha copsat i interioritzat el missatge i, si, a més a més, emet un feedback o resposta, ja tindré més informació per millorar el meu producte, per evolucionar en benefici dels meus clients, per construir marca, que en definitiva, hauria d’ésser l’objectiu de tota empresa, organització o institució. Per tant, en última instància, les xarxes socials ajuden a vendre, però a través de la relació, la constància, la professionalitat i l’aportació de valor al meu públic objectiu.