Google Analytics i la interpretació de dades.

Ahir una amiga i companya d’aventures, que dirigeix un departament, em va passar unes xifres de Google Analytics per si li podia ajudar a interpretar-les. En principi, no vaig tenir cap problema és clar, però després, quan estava interpretant les xifres, tot rumiant una mica, vaig pensar: com és possible que el Social Media Manager de l’empresa, o perfil que estigui realitzant aquestes tasques, passi als caps de departament una sèrie de dades que, a priori, si no tens una certa informació, costen d’interpretar? Com analitzar unes dades si no tens clar quins són els objectius de l’empresa, els objectius de cada pàgina? Com entendre si és positiu que una dada augmenti o disminueixi si no conèixes que vol dir cada concepte? Però, sobretot, on està la coherència de donar una pàgina de xifres desvinculades d’objectius, de conceptes i, especialment, de conclusions, a una persona que no és un analista sinó algú que prèn decisions.

Això em recorda els grans temps dels departaments financers, quan en les reunions et donaven ratis, raons, cobertures, etc. que, si no eres financer, com jo, t’ho havies d’estudiar a part, si no, et perdies…I em pregunto, no seria més fàcil que la persona experta en una matèria donés facilitats per entendre el què estem dient? I en aquesta línia, em plantejo si, en aquests moments on tot es mesura a la xarxa i on pràcticament tota empresa té un website, la funció del analista web és la de donar moltes xifres o més aviat donar poques xifres i bones conclusions. El bon analista és el que sap entendre què passa i alhora explicar-ho per tal que els que prenguin decisions tinguin totes les eines a l’abast. De la mateixa manera que un bon financer ha de ser capaç d’explicar-se en paraules, en frases concretes i no només en un excel ple de xifres que, moltes vegades, són un laberint per a qui té que decidir i no hauria d’invertir temps en analitzar. Tenir coneixements sí, però no necessàriament dominar totes les variables. No tots podem saber de tot, en el món online, cada vegada hi ha més segmentació de perfils, precisament per això. Especialització i expertise van de la mà.

No obstant això, el requeriment de la meva amiga m’ha animat a donar els conceptes més usuals en Google Analytics, per si serveix a algú d’ajuda, igual que a ella li ha servit…tot i que sempre, repeteixo, ha d’anar emmarcat en uns objectius.

  • Visitants/visita: aquest concepte s’utilitza per a referir-nos a un usuari que navega pel website sense tancar la finestra del navegador. Si, per exemple, l’usuari surt del web i torna a entrar passats 30 minuts, es compta com a 2 visites. Per tant, visita i usuari no és el mateix.
  •  Usuari/visitant únic: són els usuaris que han entrat al web. Normalment, Google Analytics, el que fa és que quan un usuari accedeix a un web, guarda cookies (dades d’informació) a l’ordinador de l’usuari i així, la següent vegada que l’usuari accedeix al web, el reconeix per les cookies. Les cookies, que de vegades es consideren una intromissió a la privacitat, es poden desactivar.
  •  Pàgines d’entrada:  són les pàgines per les quals l’usuari arriba al website, que no vol dir que sigui sempre la Home. De vegades, poden arribar perquè hem posat publicitat a Google Adwords, o bé per un bloc, etc.
  •  Pàgines de sortida: significa la pàgina des de la qual l’usuari abandona el web. En cas de que hi hagi una reiteració de la mateixa pàgina de sortida, podem estudiar si hi ha algun problema a la pàgina, veure què és el que no agrada, etc.
  •  Percentatge de rebot: Aquesta dada, que acostuma a ser elevada, indica el % d’usuaris que marxen del web havent vist només una pàgina. Aquesta lectura no pot ser positiva ni negativa si no es vincula a un objectiu. Si l’usuari ha estat dirigit a la pàgina en qüestió buscant una informació i està satisfet del que ha trobat, la lectura ha de ser positiva.
  •  Fonts de tràfic: ens indica com han arribat els usuaris al nostre web:
  1. Tràfic directe: Google Analytics entén que és tràfic directe en diverses ocasions, però les més significatives són quan un usuari clica el nom de la URL directe al navegador, o bé quan ho te guardat com a favorit, o quan l’enllaç està a un document de word, power-point, etc.c
  2. Fonts de referència: Indica als usuaris que procedeixen d’altres llocs web
  3. Motors de recerca: Fa referència als usuaris que accedeixen des de cercadors. És interessant destacar que des d’aqui podem saber per quines paraules clau ens troben els usuaris.
  4. Campanyes (de Google Adwords, etc.): aquest paràmetre ens permet identificar els usuaris procedents de campanyes configurades de entre el promig d’usuari que ha visitat el website. El tràfic d’aquestes dades serveix per saber si val la penar continuar, afegir o eliminar campanyes de publicitat.

Aquests serien alguns dels paràmetres més utilitzats, a nivel iniciàtic en Google Analytics. Val a dir que, darrerament, la importància de les xarxes socials és tal, que ja s’analitzen de forma separada, amb diferents eines…però això serà en un altre post.

Compartir

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *